OnLine

Računarstvo i informatika

VEŽBE

8. gimnazija

4/3Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C1muxn2ih06qXN4edUvmHaXjaWLPAwFA Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

3/1Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O4p8RIG4aEPTtShy287iUYpgmjWpXbzR Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

Dodatni materijali – praktičan rad će uskoro biti postavljeni!

7. gimnazija

4/6 – Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CONTgSl6_fez_PKqvIMojIhNHNzlnfZM Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

3/7Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nTO0HAI8VvWoorhScSOvFtB0LxCavg28 Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

Dodatni materijali – praktičan rad će uskoro biti postavljeni!