OnLine

Računarstvo i informatika

VEŽBE

8. gimnazija – Računarstvo i informatika

4/6Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u

Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

2/11Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u

Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

1/4Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u

Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

Dodatni materijali – praktičan rad će uskoro biti postavljeni!

7. gimnazija – Računarstvo i informatika

3/1 – Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u

Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

3/2Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u

Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

4/7 – Mateijale za praktičan rad (vežbe) imate na Google Drive-u

Vaše email adrese su vezane za folder Google Drive-a isključivo za vaše odeljenje i ne možete videti tuđe email adrase, niti oni mogu videti vaše email adrese. Na Google Drive-u nalazi se i potreban freeware software (besplatani program) potreban za rad.

Dodatni materijali – praktičan rad će uskoro biti postavljeni!

8. gimnazija – Savremene tehnologije

3/ –

3/ –

3/ –