OnLine

Računarstvo i informatika

INFO

Važno!

Molim Vas da ne koristite dugo mobilne telefone i previše internet za preuzimanje različitih sadržaja koji nećete ni koristiti ni pogledati !

Ne pričajte dugo preko mobilne mreže da bi nam repetitori i ostala telekomonikaciona infrastruktura funcionisala radila u manje opterećenom režimu. Ako se desi neki problem biće nam teže, jer svi zavisimo od tog visko tehnološkog sistema, samo što je nekima često potrebniji nego nama. Ne zauzimaj mrežu !

Svaki uređaj koji služi za komunikaciju, a u sebi ima još i primopredajnik može da nam otkaže ukoliko ga pregrejete (smart telefoni, tableti, laptopovi,…), jer greje se elktronika, a i hemijska rakcija baterije je intezivnija i greje se ceo uređaj.

Pokušajte da sačuvate vaše uređaje da budu u ispravnom stanju i ne pretrpani materijalima preko Skypa, Vibera, WhatsApp-a, Messinger-a, Instagram-a, Youtube-a i ostalih aplikacija koji stalno svlače i šalju podatke, audio zapise, video poruke, ili služe za Video konferencijske razgovore.

O SAJTU I ON LINE NASTAVI

Ovaj internet sajt je napravljen radi lakšeg učenja i savladavanja gradiva.

Cilj sajta je da spoji različite materijale sa nastavnim temama po planu i programu za učenike III. i IV. godine gimnazije, prirodno-matematički smer, kojima predajem „Računarstvo i informatiku“.

Sajt je podeljen na:

 • LEKCIJE – časove obrade, to jest predavanja
 • VEŽBE – časovi koji obuhvataju časove praktičnih vežbi
 • LINKOVI – linkovi ka korisnim internet stranicama, video materijalima i prezentacijama u PPT, DOC i TXT formatu što zavisi od potreba
 • YOUTUBE – kanal za izabrani sadržaj (po potrebi snimaće se predavanje, ukoliko bude potrebno dodati na materijale)
 • FORUM – (aktiviraće se za učenike ukoliko bude potrebe za ovim vidom razmena informacija o online nastavi i gradivu)

UKLJUČENA ODELJENJA:

 • 7. gimnazija – III/1
 • 7. gimnazija – III/2
 • 7. gimnazija – IV/7
 • 8. gimnazija – I/4
 • 8. gimnazija – II/11
 • 8. gimnazija – IV/6
 • 8. gimnazija – III/
 • 8. gimnazija – III/
 • 8. gimnazija – III/

NAPOMENA: Namena sajt je edukativnog tipa i služi samo za olakšavanje učenju kao dodatak materijalima koji će se zvanično objavljivati.

PITANJA:

1. pitanje:

Šta da učim, radim, vežbam, čitam,…

1. odgovor:

Ovaj sajt je samo dodatak na već formirane sisteme u vašim gimnazijama gde vam se nalaze materijali koje ste imali i do sada i dodatne materijale za učenje za predmet „Računarstvo i informatika“, a za ostale predmete bićete obavešteni.

2. pitanje

Kada ću biti obavešten?

2. odgovor

Učenici će biti obavešteni o načinu funkcionisanja i rada škola u online režimu nastave na način kako je predviđeno zakonom Republike Srbije, a po naredbi Ministarstva prosvete, u zavisnosi od škole i uputstava nadležnih organa.